top of page

Informacijski sustav ljudskog tijela

Updated: May 5, 2022

Živeći moderan način života često podrazumijeva unos tvari putem hrane i pića koja nisu u skladu s potrebama našeg tijela. Kao posljedicu imamo širok spektar tegoba koje samo mijenjaju intenzitet ali ne nestaju. Uzroci se nalaze u nerazumijevanju informacijskog sustava ljudskog tijela te kako se razmjenjuju informacije na nivou temeljnih procesa. Unoseći tvari koje nisu informacijski odgovarajuće stvaramo smetnje u temeljnim procesima koji tako ne mogu ili otežano mogu izvršavati vlastite zadaće.


Kako osigurati nivo znanja neophodan za život bez tegoba?


Istraživanja našeg tima odvijaju se u domeni proučavanja informacijskog sustava ljudskog tijela te kako dostupnost ispravnih informacija omogućava nesmetano funkciniranje temeljnih procesa od staničnog nivoa pa na dalje.

50 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page