top of page
New Project (2).png
Ulažete li u svoje zdravlje?

 

Osvijestite svoje životne i prehrambene navike uz naše stručne i personalizirane savjete te uporabu ciljanih suplemenata. Neo Ergon nutricionizam se temelji na postizanju punog potencijala tijela uz savjetovanje biologa nutricionista.

New Project (6)_edited.png
Kako izgleda naš pregled?
New Project (4).png

 

Opći (sistematski) biometrijski rezonantni pregled omogućava brz (traje svega 57 sekundi) i detaljan pregled sljedećih sustava organizma: kardiovaskularni sustav, mokraćni sustav, dišni sustav, probavni sustav, centralni sustav, reproduktivni sustav, skelet, endokrini sustav, imunološki sustav i osjetljivost na alergije.

Sastav mikroelemenata: elektroliti, vitamini, koenzimi, aminokiseline, toksini, teški metali, sustav vida, mišićni sustav, tkiva, koža.

Cilj je detaljno analizirati sustave u tijelu te usmjeriti klijenta na poboljšanje trenutnog stanja uz potrebne suplemente. Bitne stavke ove analize su provjera stanja metabolizma razgradnje masti, ugljikohidrata i proteina te njihova absorpcija u organizmu jer upravo njihova usporenost i nepravilan rad uzrokuje disfunkciju sustava pa sve do alergija u tijelu.

New Project (8).png
New Project (9).png
 • Može li se doći do željenog cilja ne uzimajući u obzir pravilnu i prilagođenu prehranu? / Is it possible to reach the desired goal without taking into account a proper and adjusted diet?
  Prehrambene navike su dio procesa razrješavanja širokog spektra tegoba koje su svakodnevna pojava. Reguliranje te discipliniranje prehrambenih navika u vrsti, količini i vremenu konzumiranja te eventualna suplementacija uz praćenje nutricionista je ispravan put za postizanje željenog cilja. / Eating habits are part of the process of resolving a wide range of ailments that are a daily occurrence. Regulating and disciplining eating habits in the type, amount and time of consumption, and possible supplementation with the supervision of a nutritionist is the right way to achieve the desired goal.
 • Prisustvo tegoba i nakon provedenog tretmana i savjetovanja? / Presence of problems even after the treatment and counseling?
  Sami tretman te suplementacija neće uroditi plodom ako se ne pridržavamo svih detalja i naputaka nutricionističke strategije u određenom periodu. Pridržavanje navedenih mjera te discipliniranje prehrambenih navika učinkovitiji je put za smanjenje tegoba do njihovog potpunog nestajanja. / The treatment and supplementation alone will not bear fruit if we do not follow all the details and instructions of the nutrition strategy in a certain period. Adherence to these measures and disciplining eating habits is a more effective way to reduce problems until they disappear completely.
 • Zašto je bitan proces detoksikacije odnosno čišćenja tjelesnih sustava? / Why is the process of detoxification or cleansing of body systems important?
  Svakodnevni moderni način života te dinamika navika na svakoga od nas utječe nakupljanjem toksina i otpadnih tvari u tjelesnim sustavima koji mogu djelomično onesposobiti odnosno zaustaviti određene tjelesne procese te kao rezultat manifestirati određene posljedice na organizam. Procesi detoksifikacije omogućavaju ponovnu uspostavu optimalnih tjelesnih procesa te funkcija koji podržavaju uspostavu normalnih procesa bez tegoba. / Everyday modern lifestyle and the dynamics of habits of each of us affect the accumulation of toxins and waste products in body systems that can partially disable or stop certain bodily processes and as a result have certain consequences for the body. Detoxification processes enable the re-establishment of optimal bodily processes and functions that support the establishment of normal processes without difficulty.
 • Uloga suplementacije? / The role of supplementation?
  Dodaci prehrani ili suplementi su korisni samo u slučaju precizne identifikacije stanja tjelesnih procesa te pravilnoj integraciji u ispravne prehrambene navike sukladno nutricionističkoj stragiji. Pravilna uporaba suplemenata je ključ uspješnog dolaska do cilja. / Dietary supplements or supplements are useful only in the case of accurate identification of the state of bodily processes and proper integration into proper eating habits in accordance with the nutritional strategy. Proper use of supplements is the key to successfully reaching the goal.
bottom of page